Suradnja Dominika Mandića i Jere Jareba u svjetlu korespondencije sačuvane u Mandićevoj ostavštini

Main Article Content

Marina Beus http://orcid.org/0000-0001-6102-4928

Abstract

U pisanoj ostavštini fra Dominika Mandića, koja se čuva u Arhivu Hercegovačke franjevačke provincije, među bogatim gradivom koje ima oko 35 tisuća dokumenata sačuvana je i korespondencija koju je ovaj ugledni hercegovački franjevac razmjenjivao s poznatim hrvatskim povjesničarom u emigraciji Jerom Jarebom. Iz sadržaja 39 sačuvanih pisama što su ih dvojica povjesničara razmijenila od 1953. do 1972. očita je njihova suradnja na više područja, pa je u tom smislu rad koncipiran tako da preko raspoloživoga gradiva prati ponajprije njihov angažman u izdavačkoj djelatnosti, zatim rad na znanstvenom području, dočim je treći dio posvećen jednom broju pisama koja svjedoče i o međusobnoj potpori u istraživačkom radu, bilo da je riječ o razmjeni ili pomoći pri pronalasku gradiva za različite povijesne teme koje su bile predmetom njihova interesa.

Article Details

How to Cite
BEUS, Marina. Suradnja Dominika Mandića i Jere Jareba u svjetlu korespondencije sačuvane u Mandićevoj ostavštini. Journal of Contemporary History, [S.l.], v. 50, n. 3, nov. 2018. ISSN 1848-9079. Available at: <http://csp.isp.hr/?journal=CSP&page=article&op=view&path%5B%5D=101>. Date accessed: 25 june 2019. doi: https://doi.org/10.22586/csp.v50i3.101.
Section
ARTICLES