Pregled razvoja pravaške ideologije i politike

Main Article Content

Velimir Veselinović http://orcid.org/0000-0001-9576-3526

Abstract

Autor u članku prikazuje povijesno utemeljenje pravaške ideologije i njezin razvoj te analizira mijene i značajke pravaške ideologije u različitim razdobljima. Pokazujući osnovne značajke pravaštva, autor zastupa tezu da se pravaštvo u hrvatskoj političkoj povijesti može promatrati kroz četiri paradigme: izvorno pravaštvo i moderno pravaštvo u sklopu Habsburške / Austro-Ugarske Monarhije, pravaštvo prilagođeno novom monarhističkom okviru unutar Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca / Jugoslavije s elementima republikanizma do 1929., kada je zabranjen rad strankama, i recentno pravaštvo u Republici Hrvatskoj, koje djeluje u sklopu demokratskoga nacionalnoga stranačko-političkog sustava pozivajući se na povijesnu tradiciju izvorne pravaške ideologije.

Article Details

How to Cite
VESELINOVIĆ, Velimir. Pregled razvoja pravaške ideologije i politike. Journal of Contemporary History, [S.l.], v. 50, n. 3, nov. 2018. ISSN 1848-9079. Available at: <http://csp.isp.hr/?journal=CSP&page=article&op=view&path%5B%5D=105>. Date accessed: 12 dec. 2019. doi: https://doi.org/10.22586/csp.v50i3.105.
Section
ARTICLES