Politički i medijski sukobi Senja i Rijeke oko djelovanja parobrodarskih društava na početku XX. stoljeća

Main Article Content

Ivan Brlić

Abstract

Krajem XIX. i početkom XX. stoljeća prostor Hrvatskoga primorja i Podgorja obilježen je snažnim razvojem parobrodarstva kao nove, ključne grane razvoja dviju velikih sjevernojadranskih luka – Rijeke i Senja. Dok pomorska i gospodarska važnost Senja vidljivo opada, Rijeka, kao ključna mađarska luka, počinje ekonomski dominirati prostorom podno Velebita. Riječka parobrodarska društva, u čijim upravnim vijećima sjede hrvatski veleposjednici i trgovci, nastoje izgurati tradicionalno jaka pomorska društva iz Senja. Pomorski trgovački rat postupno je prešao i na burnu političku pozornicu s početka XX. stoljeća te tako postao još jedan u nizu elemenata za sukob Frankove Čiste stranke prava i Supilove politike “novoga kursa”. Sukobe su dodatno potpirivale ondašnje stranačke tiskovine, riječki Novi list i gospićki Hrvat. Ovaj rad kronološki prati
uzroke, tijek i posljedice otvorenoga sukoba dviju političkih i ekonomskih struja. Rad stavlja naglasak i na djelovanje parobrodarskih društava, važnih ekonomskih subjekata u razvoju Hrvatskoga primorja i podvelebitskoga kraja.

Article Details

How to Cite
BRLIĆ, Ivan. Politički i medijski sukobi Senja i Rijeke oko djelovanja parobrodarskih društava na početku XX. stoljeća. Journal of Contemporary History, [S.l.], v. 49, n. 1, may 2017. ISSN 1848-9079. Available at: <http://csp.isp.hr/?journal=CSP&page=article&op=view&path%5B%5D=11>. Date accessed: 09 dec. 2023. doi: https://doi.org/10.22586/csp.v49i1.11.
Section
ARTICLES