Istra u beogradskom tisku 1991. – 1995.

Main Article Content

Zoran Janjetović

Abstract

Rad analizira pisanje triju vodećih beogradskih dnevnih listova (Politike, Borbe i Večernjih novosti) o Istri između svibnja 1991. i kolovoza 1995. godine. Sumirani su, a djelomično i detaljnije predstavljeni članci koji se bave unutrašnjopolitičkom situacijom poluotoka, pitanjem granica, manjina i odnosa sa susjedima. Radom su obuhvaćeni i članci koji se bave privrednim, socijalnim i drugim pitanjima.

Article Details

How to Cite
JANJETOVIĆ, Zoran. Istra u beogradskom tisku 1991. – 1995.. Journal of Contemporary History, [S.l.], v. 49, n. 1, may 2017. ISSN 1848-9079. Available at: <http://csp.isp.hr/?journal=CSP&page=article&op=view&path%5B%5D=14>. Date accessed: 09 dec. 2023. doi: https://doi.org/10.22586/csp.v49i1.14.
Section
ARTICLES