Return to Article Details Igor Jovanović, Igor Šaponja, Bili smo samo brojevi. Istrani u koncentracijskim logorima u Drugome svjetskom ratu (Pula: Udruga antifašističkih boraca i an- tifašista Grada Pule, 2016), 120 str. Download Download PDF