“Društvo inžinira i arhitekata” i izdavanje atlasa „Hrvatski građevni oblici“

Main Article Content

Vesna Dubovečak http://orcid.org/0000-0002-6793-5287

Abstract

U radu je prikazano dvadesetogodišnje djelovanje članova hrvatskoga strukovnog udruženja inženjera i arhitekata krajem XIX. i početkom XX. stoljeća u pripremi i objavljivanju atlasa Hrvatski građevni oblici, kojim se namjeravalo pokazati bogatstvo narodnoga graditeljstva hrvatskoga govornog područja u Austro-Ugarskoj Monarhiji. Rad se zasniva na izvještajima rada Društva tiskanim u časopisu Društva Viesti kao temeljnom izvoru podataka o događajima koji su prethodili objavljivanju atlasa te na člancima iste
tematike objavljenim u različitim onodobnim tiskovinama. Pomnim iščitavanjem Viesti naišlo se na tekstove koji otkrivaju manje poznate činjenice o pojedinim članovima Društva i njihovoj ulozi u pripremi i objavljivanju atlasa.

Article Details

How to Cite
DUBOVEČAK, Vesna. “Društvo inžinira i arhitekata” i izdavanje atlasa „Hrvatski građevni oblici“. Journal of Contemporary History, [S.l.], v. 49, n. 1, may 2017. ISSN 1848-9079. Available at: <http://csp.isp.hr/?journal=CSP&page=article&op=view&path%5B%5D=17>. Date accessed: 24 sep. 2023. doi: https://doi.org/10.22586/csp.v49i1.17.
Section
ARTICLES