Djelovanje Gradskoga zastupstva i Gradskoga poglavarstva grada Karlovca u vrijeme Prvoga svjetskog rata

Main Article Content

Sanda Kočevar http://orcid.org/0000-0001-9315-3345

Abstract

Rad analizira postupke i aktivnosti Gradskoga zastupstva i Gradskoga poglavarstva grada Karlovca tijekom Prvoga svjetskog rata. Kako su radovi o Karlovcu u spomenutom vremenu malobrojni, jer je sustavno bavljenje tim razdobljem počelo prilikom obilježavanja stote godišnjice njegova početka 2014., kada je Gradski muzej Karlovac uz izložbu izdao i katalog Za kralja i dom s tekstovima Vijolete Herman Kaurić, Sande Kočevar i Filipa Hameršaka, ovaj se rad temelji na zapisnicima skupština Gradskoga zastupstva. Zapisnici kao izvor, iako su tiskani uglavnom po završetku tekuće godine, sačuvani su samo u Državnom arhivu Karlovac, osim jedne knjige zapisnika za razdoblje od 5. studenoga 1913. do 7. prosinca 1915., koja se nalazi u Zbirci dokumentarne građe Gradskoga muzeja Karlovac. Osim zapisnika, korišten je i tadašnji tisak, posebice starčevićanski nastrojen tjednik Sloga, koji jedini izlazi čitavo ratno vrijeme, a glasila Hrvatsko-srpske koalicije Karlovac i Narodni glas prestala su izlaziti već u kolovozu odnosno rujnu 1914. godine. Aktivnosti Gradskoga zastupstva i Gradskoga poglavarstva sagledane su u nekoliko aspekata: odnos prema ratu, vijestima s ratišta, vojnicima na bojištu, ranjenicima, poginulima i njihovim obiteljima, te preko toga i odnos s društvima poput Crvenoga križa i Hrvatskoga sokola kao i prema ostalim građanima Karlovca, što se ponajprije očituje u organiziranoj opskrbi živežnim namirnicama i ogrjevnim drvom. Iznose se i negativne pojave, pljačke, malverzacije i bogaćenje vezani prvenstveno uz aprovizaciju grada, te njihove posljedice.

Article Details

How to Cite
KOČEVAR, Sanda. Djelovanje Gradskoga zastupstva i Gradskoga poglavarstva grada Karlovca u vrijeme Prvoga svjetskog rata. Journal of Contemporary History, [S.l.], v. 49, n. 3, p. 395-418, dec. 2017. ISSN 1848-9079. Available at: <http://csp.isp.hr/?journal=CSP&page=article&op=view&path%5B%5D=36>. Date accessed: 23 feb. 2019. doi: https://doi.org/10.22586/csp.v49i3.36.
Section
ARTICLES