Židovke dobrotvorke – uloga ženskih članova židovskih obitelji za vrijeme Prvoga svjetskog rata u banskoj Hrvatskoj

Main Article Content

Vijoleta Herman Kaurić Ljiljanja Dobrovšak http://orcid.org/0000-0002-1899-2306

Abstract

Autorice u radu nastoje pokazati koliki je bio doprinos ženskih članova istaknutih židovskih obitelji u humanitarnim akcijama tijekom Prvoga svjetskog rata u brojnim gradovima širom Hrvatske i Slavonije. Nakon povijesnoga uvoda u temu obrađena je djelatnost židovskih društava u svakom pojedinom mjestu za koje su autorice uspjele prikupiti barem neki podatak. Pritom je posebna pozornost usmjerena na identificiranje imena i prezimena žena koje se spominju u izvorima, pretežno novinama i spomenicama društava, te ustanovljivanje u kakvim su obiteljskim vezama bile s muškim nositeljima istoga prezimena, nešto poznatijim javnim službenicima ili istaknutim gospodarstvenicima.

Article Details

How to Cite
HERMAN KAURIĆ, Vijoleta; DOBROVŠAK, Ljiljanja. Židovke dobrotvorke – uloga ženskih članova židovskih obitelji za vrijeme Prvoga svjetskog rata u banskoj Hrvatskoj. Journal of Contemporary History, [S.l.], v. 49, n. 3, p. 455-485, dec. 2017. ISSN 1848-9079. Available at: <http://csp.isp.hr/?journal=CSP&page=article&op=view&path%5B%5D=44>. Date accessed: 22 mar. 2019. doi: https://doi.org/10.22586/csp.v49i3.44.
Section
ARTICLES