Učiteljstvo Banske Hrvatske u vihoru Velikoga rata

Main Article Content

Branko Ostajmer http://orcid.org/0000-0002-6112-8142

Abstract

Autor u radu na temelju arhivskih izvora, literature i novina nastoji sagledati ulogu učiteljstva Hrvatske i Slavonije u razdoblju Prvoga svjetskog rata, s posebnim naglaskom na sudbini učitelja na bojištima te na različitim oblicima progona kojima su bili izloženi oni učitelji koji su aktivno iskazivali protudržavne nazore ili bili doživljavani kao politički nepouzdani.

Article Details

How to Cite
OSTAJMER, Branko. Učiteljstvo Banske Hrvatske u vihoru Velikoga rata. Journal of Contemporary History, [S.l.], v. 49, n. 3, p. 555-570, dec. 2017. ISSN 1848-9079. Available at: <http://csp.isp.hr/?journal=CSP&page=article&op=view&path%5B%5D=51>. Date accessed: 18 nov. 2019. doi: https://doi.org/10.22586/csp.v49i3.51.
Section
ARTICLES