Patriotizam iskorišten za financiranje rata: ratni zajmovi Austro-Ugarske Monarhije s posebnim osvrtom na Bansku Hrvatsku

Main Article Content

Marko Vukičević

Abstract

Austro-Ugarska Monarhija raspisala je od jeseni 1914. do ljeta 1918. osam ratnih zajmova kojima je financirala rat. Posebno su raspisivani austrijski i ugarski zajmovi. U Banskoj Hrvatskoj bilo je moguće uplatiti ugarske, ali i austrijske obveznice. U članku se donosi istraživanje uplaćivanja ratnih zajmova Monarhije na području Banske Hrvatske. Usporedbom i analizom relevantne literature, neobjavljenih i objavljenih izvora te onodobnih tiskovina istraženi su propagandni poticaji, ali i stvarnost, tj. uplate i isplativost uplaćivanja državnih ratnih obveznica.

Article Details

How to Cite
VUKIČEVIĆ, Marko. Patriotizam iskorišten za financiranje rata: ratni zajmovi Austro-Ugarske Monarhije s posebnim osvrtom na Bansku Hrvatsku. Journal of Contemporary History, [S.l.], v. 49, n. 3, p. 487-509, dec. 2017. ISSN 1848-9079. Available at: <http://csp.isp.hr/?journal=CSP&page=article&op=view&path%5B%5D=67>. Date accessed: 23 feb. 2019. doi: https://doi.org/10.22586/csp.v49i3.67.
Section
ARTICLES