Dolazak dominikanaca u Rijeku i prva dva desetljeća njihova samostana sv. Jeronima (1951. – 1971.)

Main Article Content

Ivan Armanda http://orcid.org/0000-0003-4751-6138

Abstract

U članku se na temelju arhivskih vrela donosi kritička analiza prvih dvaju desetljeća (1951. – 1971.) povijesti dominikanskoga samostana sv. Jeronima u Rijeci. Njihov dolazak u grad 1949. stavljen je u kontekst poslijeratnoga razvoja dominikanskoga reda u hrvatskim krajevima, a unutarnja organizacija i razvoj samostanske zajednice kronološki su prikazani. Osobita pozornost posvećena je intelektualnom apostolatu riječkih dominikanaca, njihovoj pastoralnoj djelatnosti, profesorskoj djelatnosti na riječkoj Visokoj teološkoj/bogoslovskoj školi i njezinu Institutu za teološku kulturu laika, koji je bio smješten u samostanskim prostorima, te djelatnosti Zajednice mladih katolika Synaxis.


 

Article Details

How to Cite
ARMANDA, Ivan. Dolazak dominikanaca u Rijeku i prva dva desetljeća njihova samostana sv. Jeronima (1951. – 1971.). Journal of Contemporary History, [S.l.], v. 50, n. 2, sep. 2018. ISSN 1848-9079. Available at: <http://csp.isp.hr/?journal=CSP&page=article&op=view&path%5B%5D=77>. Date accessed: 19 july 2019. doi: https://doi.org/10.22586/csp.v50i2.77.
Section
ARTICLES