Kazna u Krajini. Prilog istraživanju povijesti političke moći i kažnjavanja na području Hrvatske 1991. – 1995. Prilog istraživanju povijesti političke moći i kažnjavanja na području Hrvatske 1991.-1995.

Main Article Content

Krešimir Petković http://orcid.org/0000-0003-3319-1838 Kristina Golek http://orcid.org/0000-0002-9950-7252

Abstract

Polazeći od politološke definicije kaznene politike kao upravljanja kažnjavanjem subjekata u vezi s političkom moći i organizacijom poretka, rad nastoji dati prilog rekonstrukciji organiziranoga nasilja i kažnjavanja u vezi s aparatom prinude i zločinima na području Republike Srpske Krajine, političkoga poretka koji su proglasili pobunjeni Srbi u Hrvatskoj od 1991. do 1995. godine. Rad ima dvije primarne funkcije, historiografsku i politološku. Uz utvrđivanje normativnih i institucionalnih okvira koji su trebali upravljati krajinskim kaznenim pravosuđem, na temelju objavljenih izvora empirijski se rekonstruira djelovanje formalnih i neformalnih institucija krajinske kaznene politike i “ritam zločina” na teritoriju poretka. Dobiveni se nalazi tumače u okvirima političke teorije da bi se dobila slika odnosa političkoga poretka i kažnjavanja u promatranom prostoru i vremenu. Umjesto kontrole nasilja i racionalnoga kažnjavanja, poredak je svojom nestabilnošću i proizvodnjom političkoga nasilja dodatno potkopavao lojalnost subjekata koji su mu bili podređeni.

Article Details

How to Cite
PETKOVIĆ, Krešimir; GOLEK, Kristina. Kazna u Krajini. Prilog istraživanju povijesti političke moći i kažnjavanja na području Hrvatske 1991. – 1995.. Journal of Contemporary History, [S.l.], v. 49, n. 1, may 2017. ISSN 1848-9079. Available at: <http://csp.isp.hr/?journal=CSP&page=article&op=view&path%5B%5D=8>. Date accessed: 09 dec. 2023. doi: https://doi.org/10.22586/csp.v49i1.8.
Section
ARTICLES