Politički i društveno važni problemi i teškoće jugoslavenskoga nogometa 60-ih i početkom 70-ih godina XX. stoljeća

Main Article Content

Davor Kovačić

Abstract

U članku je na temelju arhivskih izvora, onodobnoga tiska i prisjećanja suvremenika toga razdoblja prikazano stanje te problemi s kojima se 60-ih i početkom 70-ih godina suočavao nogomet, najpopularniji jugoslavenski sport. Jugoslavenski nogomet u tom razdoblju bio je bremenit mnogim problemima i teškoćama koje su se pojavile još početkom 50-ih godina. Temeljno pitanje koje se postavljalo u tom vremenu bilo je stanje profesionalnoga nogometa, koji se u socijalističkoj Jugoslaviji pojavio 60-ih godina, bez jasnih stavova o njegovu mjestu u društveno-gospodarskom sustavu. Postojeće stanje nogometne organizacije u tom razdoblju otvorilo je nove probleme u društvenom i sportskom smislu. Početkom 70-ih predstavnici Nogometnoga saveza Hrvatske pod utjecajem novih političkih strujanja u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj postavili su pitanje problema ravnopravne zastupljenosti socijalističkih republika i pokrajina u nogometnim forumima kao i pitanje sjedišta Nogometnoga saveza Jugoslavije, pri čemu su nailazili na otpor ostalih republičkih saveza, predvođenih Nogometnim savezom Srbije.

Article Details

How to Cite
KOVAČIĆ, Davor. Politički i društveno važni problemi i teškoće jugoslavenskoga nogometa 60-ih i početkom 70-ih godina XX. stoljeća. Journal of Contemporary History, [S.l.], v. 50, n. 3, nov. 2018. ISSN 1848-9079. Available at: <http://csp.isp.hr/?journal=CSP&page=article&op=view&path%5B%5D=81>. Date accessed: 18 aug. 2019. doi: https://doi.org/10.22586/csp.v50i3.81.
Section
ARTICLES