Razvoj zadrugarstva na poluotoku Pelješcu u prvoj polovini XX. stoljeća

Main Article Content

Jasenka Maslek http://orcid.org/0000-0001-5260-9721

Abstract

U radu se prati razvoj zadružnoga organiziranja seljaka na poluotoku Pelješcu od prve zajmovne blagajne, osnovane 1898., do Drugoga svjetskog rata. Nakon povijesnoga uvoda te predočavanja zemljišnih i proizvodnih odnosa na Pelješcu u prošlosti, na početku rada daje se i pregled gospodarskih prilika u XIX. stoljeću u dubrovačkom okružju i Dalmaciji, s osobitim osvrtom na stanje vinogradarstva i položaj pelješkoga seljaka krajem XIX. stoljeća jer je poljoprivreda bila najvažnija gospodarska djelatnost, a vinova loza najraširenija kultura na tom području. Zato je osobito detaljno prikazan ustroj i djelovanje poljoprivrednih seoskih zajmovnih blagajni Raiffeisenova tipa, a zatim potrošno-obrtnih, potrošnih i proizvođačkih zadruga. Radu je priložen popis zadruga na Pelješcu s prikazom njihove djelatnosti.

Article Details

How to Cite
MASLEK, Jasenka. Razvoj zadrugarstva na poluotoku Pelješcu u prvoj polovini XX. stoljeća. Journal of Contemporary History, [S.l.], v. 50, n. 2, sep. 2018. ISSN 1848-9079. Available at: <http://csp.isp.hr/?journal=CSP&page=article&op=view&path%5B%5D=87>. Date accessed: 18 aug. 2019. doi: https://doi.org/10.22586/csp.v50i2.87.
Section
ARTICLES