Iseljenički muzej u Zagrebu (1933. – 1940.)

Main Article Content

Rajka Bućin http://orcid.org/0000-0001-8237-1945

Abstract

Iseljenički muzej u Zagrebu (1933. – 1940.) ima veoma važnu ulogu za povijest hrvatskoga, ali i jugoslavenskoga iseljeništva te za povijest hrvatske kulture. Muzej je bio jedinstvena ustanova koja je prikupljala građu vezanu uz povijest iseljeništva s područja Kraljevine Jugoslavije, među kojima je bio razmjerno najveći udio hrvatskih iseljenika. Svojevremeno je bio i jedna od dviju u čitavome svijetu postojećih ustanova koje su prikupljale građu isključivo o iseljeništvu. U kratkome razdoblju postojanja prikupio je veliku količinu građe, od čega najviše raznovrsnih tiskovina (časopisa i novina, knjiga i brošura, letaka, plakata, pravila i sl.), ali i isječaka iz tiska, fotografija, osobnih i drugih dokumenata iseljenika i iseljeničkih organizacija te raznih predmeta. Rad Muzeja istražen je na temelju arhivskoga gradiva iz Hrvatskoga državnog arhiva, što je dopunjeno uvidom u iseljenička glasila Novi iseljenik i Hrvatski iseljenik te Iseljenički muzej, koji je izlazio kao prilog tih glasila.


 

Article Details

How to Cite
BUĆIN, Rajka. Iseljenički muzej u Zagrebu (1933. – 1940.). Journal of Contemporary History, [S.l.], v. 50, n. 2, sep. 2018. ISSN 1848-9079. Available at: <http://csp.isp.hr/?journal=CSP&page=article&op=view&path%5B%5D=91>. Date accessed: 19 july 2019. doi: https://doi.org/10.22586/csp.v50i2.91.
Section
ARTICLES