Hrvati u Zimskim bitkama za Karpate i proboju kod Gorlica i Tarnówa 1915. godine

Main Article Content

Nikola Tominac

Abstract

Autor obrađuje do sada slabo istražene operacije tijekom vrlo teških Zimskih bitaka za Karpate (siječanj – travanj 1915.) i čuvenoga proboja kod Tarnówa i Gorlica u svibnju 1915., u kojima je u sastavu austrougarskih snaga sudjelovala većina hrvatskih postrojbi na Istočnom bojištu. Prilog je pisan na temelju arhivske građe koja se nalazi u arhivima u Zagrebu i Beču te vojno-stručne literature koja obrađuje pojedina ratna događanja, zadatke hrvatskih snaga i njihove operativne učinke i gubitke.

Article Details

How to Cite
TOMINAC, Nikola. Hrvati u Zimskim bitkama za Karpate i proboju kod Gorlica i Tarnówa 1915. godine. Journal of Contemporary History, [S.l.], v. 50, n. 2, sep. 2018. ISSN 1848-9079. Available at: <http://csp.isp.hr/?journal=CSP&page=article&op=view&path%5B%5D=94>. Date accessed: 19 july 2019. doi: https://doi.org/10.22586/csp.v50i2.94.
Section
ARTICLES