Katolički svećenici i liberalizacija školstva u Trojednoj Kraljevini 1874. godine

Main Article Content

Ana Biočić http://orcid.org/0000-0002-2894-4279

Abstract

U radu se razmatra školski zakon donesen za banovanja Ivana Mažuranića 1874., kojim je u Trojednoj Kraljevini ozakonjena emancipacija države od Crkve na području obrazovanja. Budući da je u Trojednoj Kraljevini tijekom XIX. stoljeća izostao sukob liberala i Katoličke crkve te su donesena samo dva zakona koja sužavaju prava Crkve, intencija je rada rasvijetliti okolnosti donošenja toga zakona i njegov odraz na odnose crkvenih i državnih vlasti.

Article Details

How to Cite
BIOČIĆ, Ana. Katolički svećenici i liberalizacija školstva u Trojednoj Kraljevini 1874. godine. Journal of Contemporary History, [S.l.], v. 50, n. 3, nov. 2018. ISSN 1848-9079. Available at: <http://csp.isp.hr/?journal=CSP&page=article&op=view&path%5B%5D=96>. Date accessed: 25 june 2019. doi: https://doi.org/10.22586/csp.v50i3.96.
Section
ARTICLES